Hatékony kommunikáció krízis idején: az érintettek tájékoztatása és az üzlet hatékony működtetése

Az Avantgarde a legnagyobb cégeket segítette már válságok, váratlan helyzetek idején. Tapasztalatunkkal, szaktudásunkkal, külföldi partnereink gyakorlataival segítjük partnereinket a legnehezebb időkben is, digitális, social media, hagyományos PR területen, belső kommunikációban.

Megfelelő kommunikációval a cégvezetés megakadályozhatja, hogy a krízis akár emberi, akár gazdasági katasztrófává váljon vagy csak meginogjon a vállalat jó hírneve egy ügy kapcsán.

Tényezők, amelyeket figyelembe kell venni válság idején:

– felkészülés: amire lehet, előre kell készülni

– kell egy szóvivő és egy csapat

– látni kell a pályán: gyors döntéseket kell hozni de nem szabad kapkodni, ehhez kellenek a monitoringok, háttéranyagok, elemzések

– időzítés, rugalmasság – a krízis állandóan változik és alkalmazkodni kell a körülményekhez. Ezeket befolyásolják az érzelmek, a stressz és az ellentmondó hírek.

– a „mit teszünk és mit mondunk” harmonizálása

– célcsoportok meghatározása: máshogy szólunk a különböző érintettekhez

– csatornák meghatározása: máshol szólunk a különböző érintettekhez

– szerezzünk lépéselőnyt proaktívan

Hívjon/írjon, hogy segíthessünk!

Effective communications in crisis: keeping your stakeholders informed and your business operating effectively

Avantgarde supported major companies through crisis periods many times. Our experience, professional knowledge, know-how, best practices from international partners made us the right choice to help our clients through the most difficult times in the fields of digital and social media, conventional PR and internal communication.

By applying the appropriate communication tools, company management can prevent that the crisis would be escalated either to human or economic disaster, thus the company can avoid harming customer’s trust.

Factors that have to be taken into consideration in case of crisis:

– preparation: create ready-to-use materials in advance

– need for a spokeperson and team

– see the big picture: make prompt decisions, without hurrying, based on monitoring, background materials, analysis

– timing, flexibility: crisis is always changing therefore everybody has to adapt to new circumstances. These could be affected by emotions, stress and fake news.

– harmonizing „what we do & what we say”

– target group segmentation: we have to use different tone of voice according to each target group

– defining channels: we have to use different approach according to each target group

– be always one step ahead

Contact us and we are going to support you!